Ден 2 – Гражданството


26 март. Баща ми щеше да има рожден ден днес. Това е първият му рожден ден от осъзнатия ми живот, който не му честитих. Ужасно рязко изпитах желание, дори… необходимост да имам рибки в нас и то веднага. Хубави рибки, в хубав аквариум, точно както той обичаше.
Денят ми започна в 8h и ще завърши явно към… 3h през нощта. Уморена съм, но… честно, харесвам такива дни. Дни, в които усещам, че имам време.

Днес имаше време за събиране на документи за гражданството, което беше готино спрямо разходките пеш къде ли не; имаше време и за SupaStar, и за четене на няколко интересни статийки с iPad-а (колко обичам понякога така да похапна вкусно супения рай самичка!); имаше време да се видя със Сашо нека и за кратко; имаше време и да отида на работа за +/- 9 часа :D; и, разбира се, намери се време и за няколко реда тук, което също радва.

Преди месец навърших официално 5-те ми години с ПМЖ в България (имам късмет да имам лична карта за постоянно пребиваване почти от самото начало). Осъзнаването на този факт освен, че ми засилва привързаността към това място, вече ми дава и възможността да придобия българско гражданство. 


Процесът на събиране на информация не е особено сложен, но мисля, че опиша ли го – ще помогна на не един приятел или познат, изпаднал в същата ситуация някой ден :) 

Започвам сега с описанието на процедурата, като след месеци, когато всичко е готово, ще се постарая да сглобя и един добре подреден пост по темата.

И така, в Министерство на Правосъдието, в дирекцията “Българско гражданство” имаме качен списък на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация. Този списък можем да намерим на сайта им – http://www.justice.government.bg/ Ето го вече с моите коментари.

 Deadline, който си поставих за събиране на документите е 30 април.

1.                     Молба от лицето по образец – Приложение № 1 към Наредба № 1от 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство; Молбата трябва да бъде написана на български език.
– Просто се попълва, разпечатва и подава, когато всички документи са събрани.
2.                     Акт за раждане.
– Нямам с легализиран превод, надявам се и да не ми потрябва.
3.                     Удостоверение от МВР за разрешено постоянно пребиваване в Република България, в което се посочва точната дата на разрешението. Към датата на подаване на молбата този срок следва да е не по-малко от 5 години;
–  Адресът е бул. “Княгиня Мария Луиза” №48. Отивам там в петък.
4. Свидетелство за съдимост от Република България и от страната, чийто гражданин е молителят.
– Първото се взима от ул. Аксаков 5, където нещата са малко по-сложни от към изискванията:
– Второто, в моя случай, се взима от украинското посолство, което ще направя утре по време на дупката между лекциите (разбрах, че струвало около 30 лв. и се е чакало около месец).
5.      Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето живее постоянно в Република България.
– Адресът е бул. Драган Цанков 6, ет. 3 (документът става готов за (2-5 дни).
6.      Удостоверение от работодателя, че лицето работи по трудов договор, или от съответната данъчна служба за деклариран доход и внесени данъци за предходната година. Представя се и документ от териториалното поделение на НОИ за внесени осигурителни вноски за пенсионно и здравно осигуряване или документ за отпусната пенсия.
– За издаване на тези документи ще помоля HR-те от фирмата, където работя, още утре.
7.      Документ за владеене на български език, издаден от Министерство на образованието и науката или нотариално заверено копие от диплома за завършена степен на образование в Република България (начално, основно, средно, колеж или висше);
– В руското училище към посолството на Русия в България български език не сме учили. Към момента на подаване на документи за гражданството НБУ също още няма да съм завършила. Е, най-много семестриално. Този момент малко може би ще ме позабави…
8.      Медицински документ, удостоверяващ, че лицето не страда от заболяванията по чл. 61, ал.1, чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето, както и от предаваните по полов път болести.
– Тук вариантите са два. Първият е да се минат редовните изследвания. Вторият е да се внесе скромна сума от 30 лв. “под маса” в кабинета на random-избран Личен лекар в Студ. поликлиника, където набързо и с усмивка “лекарят” да нащрака необходимите печати. Този документ трябва да се вади последен, тъй като е валиден 30 дни. 
9.      Декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба №1;
– Просто се попълва.
10.  Актуална фотоснимка паспортен формат– 1 брой;
– Лесно :)
11.  Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя;
– Явно лична карта или загр. паспорт.
12.  Отказ от предишното гражданство. Документ от съответните чуждестранни органи за това, че молителят се е освободил от досегашното му гражданство; ако няма такъв документ, той следва да се представи в тригодишен срок след получаване на съобщението, че Съветът по гражданство към Министерството на правосъдието е одобрил молителя за даване на българско гражданство;
– Нека бъде представен в 3-годишния срок, например.
13. Вносна бележка за платена държавна такса по сметка БНБ – ЦУ, Министерство на правосъдието, сметка № 3000173700, БИН – 6301301084, Банков код – 66196611.  Сумата се внася в ДСК.
Молбите се подават лично, по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице в отдел „Канцелария” на Министерство на правосъдието, ул. „Славянска” №1 от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч., или в българските дипломатически или консулски представителства.
Общо взето, малко занимавка, но знам, че ще си струва :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

copyright © PolinaSofia POLINA BILOKONNA